Vede i Upanišade

Gajatri mantra

Om bhur bhuvah svah tatsavitur varenjam
bhargo devašja dhimani dhijo jo nah praćodajat

 Om meditirajmo na blagoslovljeno Božansko Svjetlo, dostojno divljenja, koje je učvršćeno u našim srcima. Neka Ono rasvijetli sve naše mogućnosti, neka vodi naš intelekt i neka brzo prosvijetli naše razumijevanje.

Vede

Vede su najstariji duhovni zapisi svijeta. Doslovno značenje riječi Veda  je znanje – najviše znanje o Bogu i čovjeku. Vede su duhovna istina koju su rišiji primili u meditaciji direktno od Boga putem Dev Vani – Božjeg  glasa i prenosili ih dalje sa Učitelja na učenika usmenom predajom. Otuda se Vede također nazivaju i Sruti što znači – ono što je čuveno. Postoje 4 Vede: Rig, Sama, Jađur i Atarva Veda, a rišiji koji su ih primili i dalje prenosili su bili:

         Agni Riši – Rig Veda,                         Vaju Riši – Sama Veda,
        Aditi Riši – Jađur Veda,                     Angiras Riši – Atharva Veda 

Vede su usmeno prenošene sve do Mahariši Ved Vjasa koji ih je zapisao. Starost Veda je od samog početka univerzuma, a kaže se da su na Zemlji  bar 20 tisuća godina. Rig-Veda i Sama-Veda napisane su u stihovima, Jađur-Veda u prozi, a Atharva-Veda pretežno u prozi i djelomično u stihovima. Vede sadrže sveukupno više od 24.000 mantri. Najstarija i najopsežnija je Rig-Veda sa 10.000 mantri. Himne Rig, Jađur i Sama Vede usmjerene su raznim božanstvima i bogovima prirode, zemlje, vatre, kiše i slično,  radi  blagoslova  koji osiguravaju mir, sreću i blagostanje. Jedan dio Veda također su i pravila za tumačenje vedskih ceremonija i filozofskih rasprava o Bogu, duši i životu poslije smrti. Svaka od četiri Vede sadrži četiri dijela koja se nazivaju Veda Samhite. Svaka Veda obilježena je Mahavakjom (maha – velika, vakja – riječ) koja prenosi suštinu znanja o sjedinjenju Đive – Jastva i Brahmana – Apsoluta, najvišeg Jastva.

PRAĐNJANAM BRAHMARig-Veda i Taittririja-Upanišada
Brahman je čista svijest“

TAT TVAM ASI Sama-Veda i Čandogja-Upanišada
„Ti si To"  Ti nisi tijelo već Atma.

AHAM BRAHMASMIJađur-Veda i Brihad-Aranjaka Upanišada
„Ja sam Brahma“

AJAM ATMA Atharva-Veda i Mandukja Upanišada
„Ja sam atma“

Četiri sastavna dijela svake Vede

SAMHITA – Zbirka himni i mantri određene Vede   
BRAHMANA – Drugi dio svakeVede, brahmane su pravila za pandite, svećenike sa uputama za obrede, žrtvovanja i jagje upućene božanstvima. One sadrže vrlo zanimljive i nadahnjujuće priče, filozofske rasprave i detalje o jagjama.  
ARANJAKA – (dolazi od riječi aranja – šuma) šumske rasprave.  Aranjake su treći dio svake Vede. One sadrže ezoterično, mistično znanje, većinom bazirano na unutarnjem značenju i djelovanju vedskih ceremonija.  
UPANIŠADEUpanišada doslovno znači „sjesti do Učiteljevih stopala i slušati njegove riječi, učenje“. Upanišade su filozofska i duhovna bit Veda  prenoseći najvišu spoznaju o Bogu, duši i svijetu, kao i o bitnosti ceremonija i žrtvovanja. One su uglavnom sastavljene u obliku razgovora između Učitelja i učenika u obliku pitanja i odgovora. 

Upanišade

Učenje Upanišada govori kako u cijelom Univerzumu postoji samo jedna jedina stvarnost, a to je Bog. Sve što postoji u Univerzumu u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti nastaje iz Boga i nestaje ponovno u njemu, u beskrajnom kruženju stvaranja, održavanja i uništavanja. On je Sunce, Mjesec i zvijezde, planete, svako živo biće, svaka živa i neživa tvar i svaka vrlina, svaki porok, sve dobro i sve loše, svaka misao, svaki osjećaj i svako djelo. On je prostor i vrijeme i sve što postoji u Univerzumu. On je vječan u Univerzumu i transcendira ga istodobno. On je neuobličen, vječan, bezgraničan i svemoćan. On je saguna (manifestiran) i nirguna (nemanifestiran). Očituje se u svem stvorenom i neočitovan je kada sve stvoreno nestane u Njemu. Najviše i najčistije načelo Boga je njegovo neočitovano postojanje, kada cijeli Univerzum nestane u Njemu, kada Sunce, Mjesec, zvijezde, planete, sve živo i neživo prestane postojati, a prostor i vrijeme nestanu. Ovaj neočitovani bitak jedina je postojeća stvarnost. Upanišade sadrže jednu od najviših ideja o Bogu i njegovoj vezi s ljudima i Univerzumom. S pravom im se daje najviše mjesto među velikim filozofijama svijeta. Schopenhauer je rekao: „Nijedno učenje na svijetu nije tako ugodno i uzvišeno kao učenje Upanišada. One su mi bile utjeha u životu i bit će mi utjeha u smrti“.

Tradicionalno, postoji 108 najpoznatijih, glavnih Upanišada. Neke od najpoznatijih su Brihad-Aranjaka Upanišada, Čandogja-Upanišada, Taittririja-Upanišada, Kena-Upanišada, Iso-Upanišada, Mundaka-Upanišada, Svetasvatara-Upanišada i Mandukja-Upanišada. Svaka od tih glavnih Upanišada u vezi je s jednom od četiri Veda Samhita. Ideja o jednom neuobličenom, beskonačnom Bogu, kao istinskoj stvarnosti Univerzuma koji je neodvojiv i istodobno onostran, utemeljena je na filozofskim raspravama iz Upanišada. Temelji učenja o besmrtnoj duši, o zakonu karme ili posljedicama odgovarajućih djela te zakonu evolucije živih bića kroz slijed ponovnog rađanja prema njihovoj karmi ili djelima također su u Upanišadama.

 

Jagja – suština vedske kulture

Jagja dolazi od sanskrtske riječi jađna što znači žrtvovanje, obožavanje. Žrvovanje i predaja kroz služenje, unutarnje i vanjsko jedan je od osnovnih pricipa hinduizma. Jedna od formi toga principa je jagja. Jagja podrazumijeva ceremonijalnu ponudu vatri  žitarica, cvijeća, ghija – pročišćenog maslaca, mlijeka, začina, drva… Jagju izvode panditi koji pripremaju prostor, izvode samu žrtvu i pjevaju mantre tj. vedske himne. Da bi se jagja pravilno izvela potrebno ju je izvoditi prema detaljnim i preciznim uputama iz Veda koje panditi uče od ranog djetinstva i čitav svoj život posvećuju učenju Veda i izvođenju vedskih ceremonija. Postoje dvije osnovne vrste  jagja,  šrauta koje izvode panditi i ceremonija grihja koju u svome domu izvodi muškarac koji je glava domaćinstva, zajedno sa svojom suprugom.  Šrauta su više razrađene i bogatije i kompliciranije, a njeni se ciljevi protežu daleko izvan dobrobiti određenog domaćinstva. Šrauta jagja uključuje sudjelovanje četiri pandita. Oni su poznati kao hotr, adhvarju, udgatri i brahmin od kojih svaki obavlja strogo određeni dio ceremonije: jedan priprema mjesto obreda prema uputama vedske nauke o prostoru, vastu-šastre, drugi pjeva mantre, treći vrši sam obred, četvrti nadgleda ispravnost svega navedenog i ispravlja pogreške posebnim mantrama. Izvođenje same jagje se sastoji od četiri osnovna dijela, koja su prisutna u svakoj ceremoniji. U prvom se dijelu stvara (crta, gradi i bogato ukrašava) ognjište koje je ujedno i mandala koja još u ovoj fazi u sebi ne sadrži život ili pran-šakti. U drugom dijelu se taj lik ispunjava životnom energijom, pa se stoga taj nivo naziva prana pratištha. Treći se dio zove upaćar, i to je dio tijekom kojeg se intenzivira i povećava prizvana energija. Četvrti dio se naziva parajan ili praštan, otpuštanje energije, čime jagja dostiže svoju kulminaciju.