Mjesečev kalendar

2017  Godina

Tithi (također možemo naći i kao Thith) je lunarni dan i to  je jedan od najvažnijih aspekata Indijskog almanaha ili Pančange. Većina Hindu festivala i ceremonija se bazira na Tithi kalendaru, a lunarni mjesec sadrži 30 dana.

 

Više: www.astroica.com/vedic-astrology/tithi-calculator.php

 

PURNIMA

Pun mjesec

12. 01. 2017. 
10. 02. 2017.                                       12. 03. 2017.                                        11. 04. 2017.            
10. 05. 2017.                                        09. 06. 2017.
09. 07. 2017.
07. 08. 2017.
06. 09. 2017. 
15. 10. 2017.
04. 11. 2017.
04. 12. 2017.

AMAVASJA

Mlađak

27. 01. 2017.
26. 02. 2017.
27. 03. 2017.
26. 04. 2017.           
25. 05. 2017.           
23. 06. 2017.           
23. 07. 2017.
21. 08. 2017.
20. 09. 2017.
19. 10. 2017.
18. 11. 2017.                                       18. 12. 2017.